Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Stationsvej10

Ejerforeningen Stationsvej 10, 4050 Skibby
Referat af generalforsamling/husmøde Søndag den 6. Marts 2011  kl 18:30. Alle deltog

 

1. Valg af dirigent

Kim Knudsen

 

1a. Valg af referent

Christa Bo Nielsen

 

2. Gennemgang af regnskab for 2010 til godkendelse

Der var ingen spørgsmål, og alle var enige i regnskabet. Rengøring er 500,00 kr. mindre da Mathias gav kr. 500,00 retur efter hans mor desværre gik bort, og hans rengøring stoppede derefter. Der var betalt forud - derfor tilbagebetalingen..

 

3. Gennemgang af budget for 2011 til godkendelse

Renovationsafgiften er faldet, grundet vi er gået fra uge tømning til 14. dages tømning. Der skal også betales mindre vandafledning da vi nu kun er 3 brugere af vand, derfor er denne post på ejendomsskattebilletten faldet.

Denne post vil dog stige igen, når en 4 beboer kommer.

Budgettet er ligeledes godkendt af alle i foreningen.

 

4. Indkomne forslag

Der er ikke kommet nogen nye forslag.

Dog blev der talt om følgende:

Bemærkning: Kim har kigget i opgangen og alt ser fint ud J Stor ros til rengøringen. Alle mand skal tage fat i deres lejere og høre om hvem det er der har ting stående i vores fællesrum. Der står madras mv. dette skal fjernes. Der står ligeledes dæk i et andet fællesrum, disse skal også fjernes.

Der er kommet forslag om at få indkøbt et enkelt skab til kælderen, hvor der skal stå støvsuger, rengøringsartikler mv.

Forslag om at gulvet skal have epoxy maling på sigt og væggene skal males. Forslag om nye persienner i kælderen, alternativt film i ruderne, så andre ikke kan kigge ind.

Murværk er blevet frostsprængt, der snakkes om at få pudset det op, evt. på næste havedag.

Vi skal have lavet en ny husorden.

Der blev talt om automatisk opfyldning af olie. Dette vil koste foreningen ca. kr. 400,00 ekstra pr. gang. Dette skyldes

vi ingen rabat for, da vi overlader opgaven til olieselskabet, der påfylder efter forskellige instanser. Det blev besluttet

at vi fortsætter med at vi selv bestiller olien, og dermed opnår maximal rabat. Kim kontakter Christa eller Carina når

det er ved at være tid.  Fremadrettet kontakter Kim; Christa når der skal læses strøm og vand af.

 

4a. Annis lejlighed (status)

Der er desværre intet nyt. Den er på vej på tvang. Vi har 32.000 kr. til gode i fællesudgifter og varme, men der er ingen udsigt til at vi får dem retur.

 

4b. Rengøring af indendørs fællesarealer (fejl i løn i forhold til fællesudgifter)

Det er blevet opdaget at Carina selv er med til at betale for at hun gør rent. Dvs. for hver især skal udgiften til rengøring sættes op til 247 kr. dvs. en stigning på kr. 80, for at Carina får 500 kr. pr. md. efter at hun har været med til at betale hendes del for at gøre rent.

Susanne og Christa giver kr. 480 hver til Carina for det sidste års rengøring direkte til Carina.

 

4c. Ejendomsskatter-Vandregning

Se referat længere oppe under pkt. 3

 

 

 

4d. Havedage 2011; herunder indlæg fra Susanne.

Christian og Susanne planter klematis og pudser murværket op.

Carina og Christa gør forårs rent. Dage herfor finder de hver især ud af.

 

4e. Status for reparation af fyret

Vi har betalt kr. 11.000 for reparation af fyret. Vandbeholderen er herefter blevet dobbelt så stor og nu virker det. Vi sender en tak til Frederikssund oliefyrsservice der i forbindelse med service opdagede at det skulle til.

 

5. Valg af formand(Carina ønsker at gå af/ ønsker anden opdeling af ansvar)

Vi aflaster Carina fra formandsposten. Er der et problem kontakter vi Kim og så finder vi en løsning. Alt kører stille og roligt derudaf. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (udgår pga. ejerforeningen kun er på 4 medlemmer)

 

7. Valg af suppleanter(udgår pga. ejerforeningen kun er på 4 medlemmer)

(De 4 ejere indgår automatisk i bestyrelsen)

 

8. Valg af Administrator

Kim fortsætter, det er vi meget glade for! J.

 

9. Eventuelt - - kommende møder.

Kim har lavet en hjemmeside: www.stationsvej10.skysite.dk

Hjemmesiden er gratis

Der er forslag om at få vedtægter mv. lagt på hjemmesiden.

Vi har kigget på vores konto og det ser fint ud.

Mødet  hævet  ca. 2045. Nyt mødt til efteråret 2011. Kim indkalder

 

 

 Opdateret 12/06/2012

Besøg  
023608