Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Stationsvej10

Ejerforeningen Stationsvej 10, 4050 Skibby
Husmøde. Ejerforeningen Stationsvej 10  Søndag den 28. Oktober-2012

 

Referat

 

1.     Valg af dirigent: Kim Knudsen

2.     Valg af referent: Susanne Høimark

3.     Kort gennemgang af økonomi; herunder budget 2013:

a.    Konto har et plus på ca.  12.000, - kr. Men der kommer regning for vedtægter ca. 5000,- kr. + Moms, Samt oliefyrservice ca. 1500,-kr

b.    Udkast til budget for 2013: Se bilag uddelt ved mødet. Udsendes efter nytår til Godkendelse.

c.    Nye indkøb: der er indkøbt en ny vaskemaskine. Den gamle har holdt i 5 år.

4.     Vedtægter(Status)

a.    Endelig færdigt: regningen kommer snart og der udsendes eksemplarer til

5.     Indkommende forslag/Emner:

Rengøring: Hvem overtager: nye lejere i Susanne lejlighed.

Kælderprojekt: vi ser på overfladen og beslutter hvad der skal gøres.

Haveprojekt:

Fjern stolpe og busk i forhave

Fjern babus ved hoveddør

Skrænten istandsættes: lørdag d. 17. Nov. Kl. 9:30. Husk at medbringe spader. Rydde op i skuret.

Nabostøj: der er styr på det.

Andet:

Vi indhenter mailadresser hos lejerne til fremtidig brug.

Ved havedag i foråret inviterer vi beboere til sandwich og kaffe.

6. Udlevering af varmeregnskab: 1-9-2011 til 31-8-2012

Uddelt og gennemgået. De fleste skal have penge tilbage.

Gåtur til Stationsvej 10(gennemgang af huset)

Nyt møde i forbindelse med generalforsamlingen til foråret 2013.

Opdateret 06/11/2012

Besøg  
023608