Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Stationsvej10

Ejerforeningen Stationsvej 10, 4050 Skibby


 

Ejerforeningen Stationsvej 10  Generalforsamling 19. April, 2015

                                                       

Dirigent: Kim

Referent: Susanne

Årsregnskab:

Blev uddelt og gennemgået.

 • Der er refusion på ejendomsskat

  Godkendt

Ønske om en Vedligeholdelsesplan.

Vinduer:

Christa indhenter tilbud på vinduernes pris og montage

Susanne indhenter tilbud på vinduernes pris og montage

Jesper indhenter evt. Også et tilbud

De vinduer det drejer sig om er:

 • Kældervinduer

 • Vinduer mod parkeringsplads undtagen St. TH.

Facade:

Forsøg med silicone overmalbar først

Angående betaling:

Ifølge vedtægterne er vi ansvarlige for den udvendige vedligeholdelse som forening.

Der blev diskuteret 3 modeller angående vinduer:

 • Ejerforeningen betaler det hele

 • Ejere betaler selv

 • 50/50 - dette fordi der opstod disputs om hvor vidt ejeren betaler den indvendige del af vinduet.

  Alle melder tilbage senest mandag, hvad de har af mening om dette..

  Susanne stiller krav om at vælges modellen hvor alle betaler selv, så skal vedtægterne ændres.

Akut situationer:

I tilfælde af at der fremover opstår akutte situationer som ved regn gennem taget er der taget følgende beslutning:

Den enkelte ejer har et råderum på 5.000kr

Regnskabsfører har en råderum på 15.000kr

Alle sender kontaktnummer på lejer og ejer til Kim, således at de kan kontaktes i tilfælde af akutte situationer.

Olieopfyldning:

Da udgiften til automatisk opfyldning er minimal, oprettes dette.

Havedag og græsslåning:

Der skal laves en græsslåning og  Snerydningskalender.

Carina spørger Mads om han vil slå græs - indhenter pris.

Havedag:

27. Juni kl. 10

Beboerne inviteres på kaffe og kage, så alle kan mødes.

Valg af bestyrelse: alle nikkede til at denne fortsætter.

Valg af kasserer: Kim blev genvalgt

Evt.

Susanne tilretter husregler.

I tilfælde af akut situation så kontakt din ejer eller Kim...


Opdateret 29/05/2015

Besøg  
023608