Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Stationsvej10

Ejerforeningen Stationsvej 10, 4050 Skibby


 

Bestyrelsesmøde i ejerforeningen for Stationsvej 10

Skibby 3. Oktober, 2015

Nyt tilbud på forsikring - Kim vil gerne gennemgå huset med forsikringsselskab. Derefter sendes forslag til ændringer til ejere, så vi kan godkende/afslå.

Undersøg om LB vil dække - da Susanne er medlem.

Varmeregnskab: Godkendt. Returbeløb er fordelt.

Isolering af loft: Beløbet indgår i vedligeholdelsesudgifter og Carina og Susanne refunderes med 2000 kr hver. Carina sørger for at Kim får regning.

Haven: Mia slår fortsat græsset og betaling foregår internt.

Saltning: Carina sørger for det. Susanne bidrager på tilsvarende måde som det har været med græsset.

Vinduer:

Plan for vedligeholdelse af vinduer:

Morten ser på hvilken rækkefølge vinduerne skal vedligeholdes

Morten vil evt. Give et bud på at bestille vinduer og sætte dem op.

Fugt i lejligheden i stueetagen. Der blev rejst spørgsmål om hvordan det dækkes.

Kagen var god.

Kasseren forespurgte om der skal sættes ekstra beløb ind til vedligeholdelse.

Budget forudsætninger for 2016 fortsætter som i 2015

Mødet sluttede kl. 15:20

referent: SusanneOpdateret 18/10/2015

Besøg  
023608