Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Stationsvej10

Ejerforeningen Stationsvej 10, 4050 Skibby

Dirigent: Kim
Referat: Christa
Gennemgang af regnskab. Alt er fint, og alle godkender det.
Ejendomsskatterne bliver mindre næste år, pga. nedsættelse af grundskyld og tilbagebetaling af ejendomsskatter ved årsafregningen. Der er ligeledes brugt mindre i vand og vandafledning, så det er kun et plus.
Der er plus på kontoen - endelig. Alle er meget tilfredse!.
Budget: Gennemgang af budgettet og alle er enige om at det ser fint ud.
Hus og haveservice: Carina og Mortens haveservice ønsker at stå for alt mht. Græsslåning, hækkeklipning og vedligehold af de grønne arealer. I vinterhalvåret vil de sørge for at rydde sne og salte. Nogle måneder vil der være meget at lave, hvor andre gerne skulle udligne det.
Alle i foreningen har fuld tiltro til at Carina og Morten passer grunden til fulde, og de har frie tøjler til at gøre hvad de synes det kræves, for at arealerne står pænt. Æbletræet i haven bliver fældet som en del af planen.
Forslaget lyder på kr. 500 pr. Måned, og Carina og Morten giver besked såfremt de ikke ønsker at stå for det længere.
Beløbet til Carina og Morten bliver betalt via fællesudgifterne, og det er besluttet at fællesudgifterne ikke hæves pt.

Indkomne oplysninger fra Christian:
Referat af ny lejelov: 
1. Udveksling af informationer mellem lejer og udlejer skal stå i §11 i lejekontrakten. Opsigelse gælder kun digitalt, såfremt dette fremgår af §11. Har man det ikke stående i den nuværende lejekontrakt, gælder en opsigelse kun, hvis den modtaget med anbefalet brev.
2. Vedligehold: lejer skal vedligeholde indvendig hver 5 år mindst. Hvidtningen, pleje af paneler osv.
3. Hvis ikke lejen kommer ind, kan man gå på kommunen. Hvis man skal udsætte en lejer, SKAL det foregå via fogedretten.
4. Lejen der opkræves, har man som udlejer ret til at nettoprisindex regulere, dette skal naturligvis ligeledes fremgå af lejekontrakten. 
5. Forhåndsgodkendelse af lejer via huslejenævnet. Koster 500 kr. Lejer kan herefter ikke klage over lejen, men det kræver huslejeretten godkender prisen.
6. Man kan nu opsige lejer med et års varsel uden yderligere begrundelser.
7. Lejerne kan fremover klage gratis til huslejenævnet. 

Vinduer: 
Forslag til at vinduerne deles op i to mindre, da der ellers ikke ydes garanti på vinduerne. 
Morten indhenter tilbud.
Tilbuddet skal gælde vinduer der kan drejes rundt, så de er til at kunne pudse indefra. Alle er ligeledes enige om at der ønskes vedligeholdesesfri vinduer med træ indvendig og alu udvendig. Plastik vinduer ønskes ikke.
Vinduerne skal skiftes hos alle. Kældervinduer må vente. 
Kim undersøger om vi kan opnå tilskud til energioptimering via Dong og lign. 
Susanne og Christian måler op mht. Rørisolering, med henblik på at få disse tilsendt u.b. 
Valg af bestyrelse: Vi fortsætter
Valg af kasserer: Kim fortsætter

Opdateret 25/04/2016

Besøg  
023608