Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Stationsvej10

Ejerforeningen Stationsvej 10, 4050 Skibby

Bestyrelsesmøde d. 6. November, 2016 1. Forsikring:

  1. Der er ikke den store prisforskel og der er kommet nye forbehold.

   Derfor beholdes den nuværende forsikring.

2. VInduer:

 • Morten har ikke tid, men Bjørn har muligvis tid. Bjarne Vestergård er også en mulighed.

 • Carina finder ud af hvem der kan. Christa undersøger en anden mulighed.

 • Vi kan ikke få del af tilskud da vi er erhvervsdrivende.

 • Pris på vinduer er ca. 40.000kr derudover opsætning.

 • Efter indhentning af priser træffes en hurtig beslutning.

3. Andre forbedringer:

- indkøb af ekstra vaskemaskine: Jesper og Christa sørger for indkøb og opsætning.


Budget 2017

85.000kr på kontoen ved årets udgang.

Ingen anmærkninger til udsendte budget.

Godkendt


Varmeregnskabet:

Taget til efterretning.


Diverse:

Alt ved Huset fungerer.


Mødet afsluttet 11:11

Opdateret 10/11/2016

Besøg  
023608